Thông Tin & Nộp Đơn Tham Gia Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà trong Giai Đoạn Khẩn Cấp do COVID-19 của Thành Phố Dallas

Hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa 12 tháng

Nếu quý vị là một trong số người dân ở Dallas đã bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 và cần được hỗ trợ chi trả tiền thuê nhà, thì quý vị đã đến đúng nơi cần đến.

DHA có thể hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa 12 tháng cho mỗi người nộp đơn đủ điều kiện.

Được tài trợ theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES), Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà trong Giai Đoạn Khẩn Cấp (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) là một sáng kiến do liên bang tài trợ, được thiết kế để hỗ trợ cho các cá nhân và hộ gia đình có thu nhập thấp và đã chịu ảnh hưởng xấu do đại dịch COVID-19, thể hiện qua việc bị mất thu nhập từ việc làm hoặc người bị giảm thu nhập và thiếu nợ tiền thuê nhà.

Cơ quan DHA, Giải Pháp Nhà Ở Khu Vực Bắc Texas (DHA) đã được chỉ định phân phối ngân sách cứu trợ tiền thuê nhà của Thành Phố Dallas.

Quý vị có thể nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà trực tiếp trên trang mạng này theo mẫu đơn bên dưới. Chương trình này không áp dụng cho chi phí điện, nước, khí đốt, điện thoại, .... Chủ sở hữu nhà cũng có thể nộp đơn thay mặt cho người thuê nhà.

Vui lòng xem kỹ thông tin về điều kiện nhận hỗ trợ và các loại giấy tờ cần thiết để nộp đơn.

Nếu quý vị là người thuê nhà, hãy nhấp vào đây để nộp đơn:

Đơn dành cho người thuê nhà

Nếu quý vị là chủ sở hữu nhà cho thuê, nhấp vào đây để nộp đơn thay mặt cho người thuê nhà:

Đơn dành cho chủ sở hữu nhà cho thuê

Yêu Cầu về Điều Kiện đối với Người Nộp Đơn

ĐỂ ĐỦ TIÊU CHUẨN, QUÝ VỊ PHẢI:
 • Sinh sống tại Thành Phố Dallas
 • Đã chịu ảnh hưởng về tài chính do đại dịch COVID-19, thể hiện qua tình trạng mất việc làm hoặc mất thu nhập
 • Có thu nhập hàng năm của hộ gia đình hiện tại bằng hoặc dưới 80% thu nhập trung vị của khu vực (area median income, AMI) tại Dallas
 • Có nguy cơ vô gia cư hoặc không có chỗ ở ổn định (VD: đã nhận được thông báo trục xuất khỏi nhà, có khoản tiền thuê nhà trễ hạn thanh toán, sinh hoạt trong điều kiện nhà ở thiếu ổn định)
 • Là công dân Mỹ hoặc là người Thường Trú Nhân hợp pháp
 • Đang thuê nhà – không được là chủ sở hữu của bất kỳ bất động sản nào
QUÝ VỊ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NÀY NẾU QUÝ VỊ:
 • Sinh sống bên ngoài Thành Phố Dallas
 • Có thu nhập trên 80% mức thu nhập trung vị của khu vực
 • Là nhân viên làm việc cho Thành Phố Dallas và/hoặc là thành viên gia đình ruột thịt của một nhân viên làm việc cho Thành Phố Dallas
 • Là một nhân viên của cơ quan DHA và/hoặc là thành viên gia đình ruột thịt của một nhân viên của cơ quan DHA
 • Sống trong căn hộ do một thành viên gia đình ruột thịt đang sở hữu (được định nghĩa là người có quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nhận nuôi, bao gồm vợ/chồng, cha/mẹ ruột, cha/mẹ kế, con ruột, con riêng của vợ/chồng, anh/chị/em ruột, anh/chị/em là con riêng của cha/mẹ ruột, ông/bà, cháu nội/cháu ngoại, và gia đình ruột thịt bên vợ/chồng)

Để xác định tính đủ điều kiện, thu nhập của tất cả các thành viên là người lớn trong hộ gia đình (từ 18 tuổi trở lên) đều sẽ được tính vào, trừ khi họ là học sinh/sinh viên toàn thời gian.

THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH BAO GỒM:

Thu nhập do tự làm chủ, Trợ Cấp Tạm Thời cho Gia Đình Khó Khăn (Temporary Assistance for Needy Families, TANF), tiền cấp dưỡng cho vợ/chồng cũ, phúc lợi An Sinh Xã Hội, phúc lợi cho Cựu Chiến Binh, trợ cấp người khuyết tật, tiền cấp dưỡng nuôi con, bất động sản cho thuê, lợi tức từ cổ phần/cổ phiếu, thu nhập từ tài khoản ngân hàng, tiền bồi thường thất nghiệp, trương mục hưu trí, tiền biếu tặng định kỳ từ bạn bè, gia đình, nhà thờ hoặc tổ chức xã hội khác, tiền kiếm được từ việc cung cấp dịch vụ và lợi tức từ tài khoản ngân hàng hay khoản đầu tư.

Qúy vị có thể tải xuống tài liệu PDF với hướng dẫn về cách đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc hoặc cần trợ giúp về đơn xin của mình.

Dành cho chủ sở hữu nhà cho thuê

Chủ sở hữu nhà cho thuê của người thuê nhà hội đủ điều kiện đang thiếu nợ tiền thuê nhà và/hoặc cần được hỗ trợ các khoản thanh toán tiền thuê nhà trong tương lai có thể thay mặt cho người thuê nhà để bắt đầu tiến hành quy trình nộp đơn. Để nộp đơn, chủ sở hữu nhà cho thuê phải chuẩn bị sẵn mẫu W-9 của họ, bản hợp đồng thuê nhà và thông tin của người thuê nhà.

Quy trình nộp đơn hết sức đơn giản và tiền tài trợ được phân phối một cách hiệu quả.

XIN LƯU Ý:

Việc cấp kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà theo Đạo Luật CARES được thực hiện thông qua Thành Phố Dallas và không có liên quan đến chương trình Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở (Housing Choice Voucher). Người thuê nhà hội đủ điều kiện/được phê chuẩn sẽ nhận khoản hỗ trợ tiền thuê nhà tạm thời mà không phải chịu bất kỳ sự ràng buộc nào.

Chủ sở hữu nhà cho thuê có thể nộp đơn bằng mẫu đơn này:

Thông Tin Cần Cung Cấp

Người nộp đơn phải cho phép nhân viên cơ quan DHA xác minh bất kỳ và tất cả các thông tin được cung cấp bằng bất kỳ phương tiện nào cần thiết để xác định tính hội đủ điều kiện tham gia chương trình. Người nộp đơn sẽ phải xác nhận rằng thông tin mình cung cấp là đúng sự thật và ngượi cố tình cung cấp thông tin sai lệch phải bị khởi tố cấp liên bang.

Thông tin này sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích xác minh khả năng hội đủ điều kiện tham gia chương trình này của quý vị.

Quý vị có thể phải nộp các loại giấy tờ hỗ trợ việc xác định khả năng đáp ứng điều kiện và phải cung cấp giấy tờ này khi được yêu cầu, để cho phép cơ quan DHA xác định khả năng đáp ứng điều kiện, sau đó đơn của quý vị mới có thể được xem xét.

Để nộp đơn, vui lòng đảm bảo là Thu Nhập Hộ Gia Đình của quý vị bằng hoặc dưới 80% mức Thu Nhập Trung Vị của Thành Phố Dallas (xem bảng bên dưới), đồng thời đảm bảo quý vị đã chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ sau đây để tải lên khi nộp đơn trực tuyến. Ảnh chụp giấy tờ cũng được chấp nhận.

Dưới đây là bảng thể hiện giá trị của 80% mức Thu Nhập Trung Vị của Khu Vực áp dụng cho Thành Phố Dallas, dựa trên số người lớn trên mỗi hộ gia đình. Thu nhập của quý vị phải bằng hoặc dưới các mức thu nhập này thì mới đủ điều kiện tham gia chương trình.

Giấy Tờ Cần Cung Cấp

Dưới đây là danh sách giúp quý vị chuẩn bị sẵn sàng tất cả các loại giấy tờ cần cung cấp khi nộp đơn.

Thẻ An Sinh Xã Hội

Giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp

Bằng chứng thu nhập (có thể dùng bản sao kê ngân hàng hoặc cuống phiếu lương)

Bằng chứng mất việc (có thể dùng lá thư hoặc thông báo từ công ty, hãng xưởng, chủ kinh doanh mà quý vị đã làm việc cho họ)

Các trang quan trọng trong hợp đồng thuê nhà bao gồm:
- Tên họ đầy đủ của quý vị
- Tên chủ sở hữu bất động sản
- Địa chỉ đầy đủ, có bao gồm số căn hộ, nếu có
- Số tiền thuê nhà
- Thời hạn thuê nhà (ngày có hiệu lực/kết thúc)
- Danh sách những người đang cư trú
- Chữ ký kèm ngày tháng


Sẵn Sàng Để Nộp Đơn

Xác nhận là quý vị đủ điều kiện

Đảm bảo Thu Nhập Hộ Gia Đình của quý vị bằng hoặc dưới 80% mức Thu Nhập Trung Vị của Thành Phố Dallas

Đảm bảo quý vị đã chuẩn bị sẵn bản PDF hoặc ảnh chụp của giấy tờ cần cung cấp trên thiết bị để có thể tải lên

Sau khi chuẩn bị sẵn mọi thông tin và giấy tờ, hãy dành khoảng 15-20 phút để hoàn thành đơn

Khởi động quy trình nộp đơn trực tuyến trên máy tính, tablet hoặc thiết bị di động như điện thoại cầm tay và hoàn tất việc nộp đơn!

Cách Nộp Đơn

Xem video hữu ích này để hiểu về chương trình và quy trình nộp đơn.

Câu Hỏi Thường Gặp

1.   Thẻ An Sinh Xã Hội

2.   Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp

3.   Các trang quan trọng trong hợp đồng thuê nhà có các thông tin sau:
  - Tên họ đầy đủ của quý vị
   - Địa chỉ đầy đủ, có bao gồm số căn hộ, nếu có
   - Số tiền thuê nhà
   - Thời hạn thuê nhà (ngày có hiệu lực/kết thúc)
   - Danh sách người đang cư trú
   - Tên họ đầy đủ của quý vị

4.   Bằng chứng thu nhập (đây có thể là bảng sao kê ngân hàng hoặc phiếu lương)

5.   Bằng chứng mất việc (đây có thể là thư hoặc thông báo từ chủ lao động)


Để nộp đơn, vui lòng đảm bảo Thu Nhập Hộ Gia Đình của quý vị bằng hoặc dưới 80% mức Thu Nhập Trung Vị của Thành Phố Dallas.

DHA sẽ trả tiền trực tiếp cho chủ sở hữu nhà cho thuê. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không nhận được sự chấp thuận nhận tiền qua tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu nhà cho thuê, tiền hỗ trợ có thể sẽ được cấp trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cá nhân của quý vị.

Chương trình có thể hỗ trợ cho người chịu ảnh hưởng xấu bởi đại dịch COVID-19. Tất cả các đơn sẽ được xem xét để xác nhận việc người nộp đơn có đáp ứng yêu cầu về điều kiện hay không, và chúng tôi sẽ ưu tiên cho các hộ gia đình có:
  - Thu nhập hộ gia đình hàng năm bằng 50% AMI trở xuống
  - Có người trong hộ gia đình bị thất nghiệp trong 90 ngày qua

Có. Đây là một chương trình mới do cơ quan DHA thực hiện với kinh phí tách biệt khỏi các nguồn khác. Người nộp đơn sẽ không được xem xét cho chương trình hỗ trợ này, trừ khi họ nộp đơn cho cơ quan DHA bằng mẫu đơn dưới đây.

Có, quý vị vẫn đủ điều kiện nộp đơn nhận thêm khoản hỗ trợ tiền thuê nhà.

Cơ quan DHA sẽ xem xét đơn một cách hiệu quả nhất có thể và sẽ thông báo qua email và tin nhắn cho quý vị về tình trạng đơn của quý vị trong suốt quá trình duyệt xét.

Đối với những người nộp đầy đủ giấy tờ và đáp ứng tất cả các yêu cầu về điều kiện, chúng tôi dự kiến có thể xử lý khoản thanh toán trong vòng 1-3 tuần kể từ khi phê duyệt đơn.

Không. Đây không phải là khoản vay cần hoàn trả. Khoản hỗ trợ này được cấp dưới dạng trợ cấp.

Vui lòng sử dụng chatbot trên trang mạng này nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào.

Không. Cơ quan DHA chỉ thực hiện chương trình cứu trợ tiền thuê nhà mà thôi.

Hồ sơ được nộp sẽ được xem xét đều đặn và người nộp đơn sẽ được thông báo ngay khi chúng tôi có thông tin để cập nhật cho họ. Chúng tôi dự kiến sẽ nhận được lượng đơn rất lớn, vì vậy xin quý vị kiên nhẫn chờ đợi cùng chúng tôi, xin cảm ơn!

Nếu quý vị đáp ứng các yêu cầu về điều kiện nêu trên, quý vị có thể nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà qua trang mạng, bằng cách nhấp vào Apply Now (Nộp Đơn Ngay).

Khi quý vị nhấp vào đây, sẽ có một trang mạng mới được mở ra để quý vị nộp đơn.

ĐƠN DÀNH CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ

Để biết thêm thông tin về tình hình COVID-19 cập nhật từ Thành Phố Dallas, vui lòng truy cập:
https://dallascityhall.com/Pages/Corona-Virus.aspx

Quý vị có thể xem Thông Tin Sắc Lệnh Trục Xuất Người thuê nhà của Thành Phố Dallas tại đây:
https://dallascityhall.com/departments/fairhousing/Pages/COVID-19-EVICTION-FACTS.aspx